kedro.runner

Description

kedro.runner provides runners that are able to execute Pipeline instances.

Classes

kedro.runner.AbstractRunner AbstractRunner is the base class for all Pipeline runner implementations.
kedro.runner.SequentialRunner SequentialRunner is an AbstractRunner implementation.
kedro.runner.ParallelRunner([max_workers]) ParallelRunner is an AbstractRunner implementation.